Клетка за животни

 • Monkey cage

  Клетка за маймуни

  Осигурява разнообразие от продуктови решения за големи животни и може да осигури автоматизирани развъдни програми според реалното положение на потребителите;

 • Dog and pig cage

  Клетка за кучета и свине

  Осигурява разнообразие от продуктови решения за големи животни и може да осигури автоматизирани програми за разплод според реалното положение на потребителите

 • Rabbit Cage

  Заешка клетка

  Автоматизация с висока степен за намаляване на текущите разходи.

  Добавянето на храна, снабдяването с питейна вода и изхвърлянето на фекалии и урина са автоматизирани. По-малко труд и по-лесна работа със същото количество разплод.