Шкаф за биологична безопасност

  • BSC Series Ventilated Type (B2)

    BSC серия вентилиран тип (B2)

    Използва се в микробиологични, биомедицински, лаборатории за биобезопасност и други лаборатории за защита на биобезопасността. Усъвършенстваната технология за пречистване на въздуха и дизайнът на шкафа с отрицателно налягане осигуряват защита на пробите на хората и околната среда. Предотвратете разпространението на вредни частици и аерозоли.

  • BSC Series In-room Circulated Type (A2)

    Серия BSC в помещение с циркулационен тип (A2)

    Използва се в микробиологични, биомедицински, лаборатории за биобезопасност и други лаборатории за защита на биобезопасността. Усъвършенстваната технология за пречистване на въздуха и дизайнът на шкафа с отрицателно налягане осигуряват защита на пробите на хората и околната среда. Предотвратете разпространението на вредни частици и аерозоли.