Нискотемпературни стерилизатори

 • EO Gas Disposal Device

  EO Устройство за обезвреждане на газ

  Чрез високотемпературна каталитична машина за обработка на етиленов оксид може да разгражда EO газа във въглероден диоксид и водни пари и директно да се изхвърля навън, без да е необходимо да се монтира тръбопровод за изпускане на голяма надморска височина. Ефективността на разлагане е по-висока от 99,9%, което значително намалява емисиите на етиленоксид.

 • Ethylene Oxide Sterilizer

  Стерилизатор за етиленов оксид

  Стерилизаторът от серията XG2.C взема 100% газ от етиленов оксид (ЕО) като среда за стерилизация. Използва се главно за направата на стерилизация за прецизен медицински инструмент, оптичен инструмент и медицински електронен инструмент, пластмаса и медицински материали, които не могат да понасят с висока температура и мокра стерилизация.

 • Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer

  Водороден пероксид плазмен стерилизатор

  Плазменият стерилизатор SHINVA приема H202 като стерилизиращ агент и образува плазматично състояние на H202 чрез електромагнитно поле при ниска температура. Той комбинира както газообразен, така и плазмен H202, за да направи стерилизация на предметите в камерата и разгражда остатъчния H202 след стерилизация.