Парен стерилизатор (автоклави)

 • Tabletop Sterilizer

  Стерилизатор за плот

  l С функция на импулсен вакуум, максималният вакуум достига над 90kPa, клас S няма такава функция

 • Vertical Sterilizer

  Вертикален стерилизатор

  Автоматично отваряне на вратата с едно щракване

  Специални процедури за стерилизация на лабораторни предмети, без изпускане на пара по време на стерилизация

  LCD дисплей, работа с индукционен бутон и оборудван със сензор за налягане, дисплей за налягане в реално време

  По избор функция за стерилизация на уплътняваща течност